top of page

EGENTRENING - KLIPPEKORT

Egentrening er et tilbud eksklusivt for personer som har fått utsted Flykortet. Når du har kjøpt trening vil du få et klippekort fra en av våre instruktører. På dette fyller du selv ut datoene for hver egentrening, og leverer dette tilbake til en instruktør når det er brukt opp. Det er ikke mulig å kjøpe nytt klippekort før det forrige er fyllt ut og levert inn. Klippekort er gyldige i ett år fra kjøpsdato. Tidspunkt for egentrening og booking av sal til dette må avtales direkte med Fysak (se Fysak sine nettsider). Det er ønskelig at elever som benytter seg av egentrening inviterer de andre kursdeltakerne, i elev-gruppen på Facebook, med seg. På denne måten får flere mulighet til å benytte seg av egentreningstilbudet.


Regler for egentrening:

  1. Det er ALDRI lov å trene alene.

  2. Motus sitt utstyr skal ikke benyttes av utenforstående personer (eg. venner, familie, kjærester) som ikke har Flykortet samt klippekort.

  3. Det skal gis beskjed til Motus, gjerne i elev-gruppen, hver gang vårt utstyr blir benyttet til egentrening.


Ordningen med egentrening er tillitsbasert og vi er avhengige av at reglene blir fulgt for å kunne opprettholde tilbudet.

#9.jpg

5 klipp

Pris: 275 kr

10 klipp

Pris: 500 kr

20 klipp

Pris: 800 kr

All trening hos Motus forutsetter at våre standardvilkår er lest, forstått og godtatt, og sikkerhetserklæringen er signert.

bottom of page